• SØNDRE LAND FRIVILLIGSENTRAL har gitt 600,- til TV-aksjonen.
  • Lhl Lavangen har gitt 2 000,- til TV-aksjonen.
  • Nordkapp sokn har gitt 901,- til TV-aksjonen.
  • Stange kommune har gitt 39 442,- til TV-aksjonen.
  • Kristiansand kommune har gitt 21 400,- til TV-aksjonen.
  • Ullensvang kommune har gitt 12 151,- til TV-aksjonen.
  • Lindesnes Pensjonistforening har gitt 6 500,- til TV-aksjonen.
  • Farsund sokn har gitt 1 497,- til TV-aksjonen.
  • DOMKIRKEN SOKN har gitt 8 816,- til TV-aksjonen.
  • Sirdal kommune har gitt 4 000,- til TV-aksjonen.
Bidrag totalt:

kr 273 747 956,-

La barn leve i fred

Hvert sjette barn i verden vokser opp i krig og konflikt, og det har aldri vært så mange barn på flukt som nå. I år går TV-aksjonen til å hjelpe barn som er rammet av krig og konflikt. Sammen kan vi gi over 100 000 barn mulighet til å leke, lære og leve i fred.

Resultater

Sammenligne kommuner