• ØRLAND KOMMUNE har gitt 10 000,- til TV-aksjonen.
  • Grimstad Sokn Menighetsråd har gitt 620,- til TV-aksjonen.
  • Brøttum sokn har gitt 1 130,- til TV-aksjonen.
  • INEOS RAFNES AS har gitt 28 509,- til TV-aksjonen.
  • Døves Menighet i Oslo og Østla har gitt 700,- til TV-aksjonen.
  • ARNA SOKN har gitt 5 280,- til TV-aksjonen.
  • BISKOPSHAVN SOKN har gitt 3 322,- til TV-aksjonen.
  • Grødem menighet har gitt 6 250,- til TV-aksjonen.
  • Gulskogen Skole har gitt 23 686,- til TV-aksjonen.
  • KRISTIANSAND KOMMUNE har gitt 26 764,- til TV-aksjonen.
Bidrag totalt:

kr 228 417 981,-

Et hav av muligheter

Åtte millioner tonn plast havner i havet hvert år. Plasten truer ikke bare dyrelivet, men også oss. Med konkrete tiltak der problemene er størst skal årets TV-aksjon ta plasten ved rota. Sammen skal vi redusere plastutslippene og ta vare på verdenshavene.

Resultater

Sammenligne kommuner