• ÅS SOKN har gitt 2 870,- til TV-aksjonen.
  • DOMKIRKEN SOKN har gitt 1 083,- til TV-aksjonen.
  • DOMKIRKEN SOKN har gitt 1 748,- til TV-aksjonen.
  • SKØYEN SOKN har gitt 3 720,- til TV-aksjonen.
  • Mo sokn har gitt 2 350,- til TV-aksjonen.
  • Torridal Sokn har gitt 2 200,- til TV-aksjonen.
  • LÆRDAL SOKN har gitt 2 480,- til TV-aksjonen.
  • Tasta Sokn har gitt 1 500,- til TV-aksjonen.
  • FURSET KANTINE AS har gitt 10 465,- til TV-aksjonen.
  • SØRE ÅL SOKN har gitt 13 471,- til TV-aksjonen.
Bidrag totalt:

kr 291 239 904,-

Sammen redder vi liv

Akkurat nå venter millioner av mennesker på å bli behandlet av en lege. For mange står det om livet, men tilgang til helsehjelp er ingen selvfølge. Årets TV-aksjon skal gå til å forebygge og behandle sykdommer som rammer mennesker på tvers av landegrenser, uavhengig av etnisitet, seksuell orientering, religion, politisk ståsted, alder og kjønn.

Resultater

Sammenligne kommuner