• Landsoversikten
Landskapsvåpen for Utsira
Resultater for

Utsira kommune

Innbyggertall: 208

Totalt innsamlet

Kr 104 294,-
av totalt 311 313 166,- innsamlet i hele landet.

Rangering nasjonalt

2. plass
av totalt 357 kommuner i landet,
fordelt på innbyggere.

Innbyggertall

208
innbyggere i Utsira

Rangering i fylket

1. plass
av totalt 23 kommuner, fordelt på innbyggere.

Bidrag pr. innbygger

Kr 501,41 pr. innbygger i kommunen.
Dette er kr 444,59 over landsgjennomsnittet på kr 56,82.

Totalbidrag pr innbygger siste 5 år

Innsamlet siste 5 år

Antall bidrag siste 5 år

Topp 10 bidrag

Giver Beløp
Utsira skole og barnehagekr 24 065,-
Utsira kommunekr 11 000,-
LRK Holding ASkr 10 000,-
Rutebåten Utsira ASkr 10 000,-
Utsira soknkr 5 931,-
Joker Utsira Kjetil Klovning AS kr 5 000,-
Utsira Maritime AS kr 5 000,-
Kystlaget Utsirakr 2 500,-
Utsira Idrettslagkr 1 500,-
Utsira skole og barnehagekr 1 292,-

Siste 10 bidrag

Giver Beløp
Utsira sokn 5 931,-
Utsira skole og barnehage 1 292,-
LRK Holding AS 10 000,-
Joker Utsira Kjetil Klovning AS 5 000,-
Kystlaget Utsira 2 500,-
Myklebost AS 500,-
Utdanningsforbundet Utsira 650,-
Utsira Fellesliste 1 000,-
Utsira Idrettslag 1 500,-
Utsira Maritime AS 5 000,-

Giveroversikt i Utsira kommune

Giver Beløp
Utsira sokn 5 931,-
Utsira skole og barnehage 1 292,-
LRK Holding AS 10 000,-
Joker Utsira Kjetil Klovning AS 5 000,-
Kystlaget Utsira 2 500,-
Myklebost AS 500,-
Utdanningsforbundet Utsira 650,-
Utsira Fellesliste 1 000,-
Utsira Idrettslag 1 500,-
Utsira Maritime AS 5 000,-
Utsira skole og barnehage 24 065,-
Rutebåten Utsira AS 10 000,-
Utsira kommune 11 000,-