Fikk du ikke gitt til bøssebærerne?

Her kan du gi din donasjon til TV-aksjonen med kort, og bidra til livsviktig hjelp for to millioner sivile ofre for krig og konflikt.

Gå til rodekors.no/tva

Gi bidrag

Ved å fylle ut skjemaet får du tilsendt en faktura på e-post, med tilhørende KID-nummer.

Beløpet - kun tall, uten mellomrom

Betaling med nettfaktura

Fyll ut skjemaet på siden, og ditt bidrag blir registrert. En nettfaktura sendes deg pr e-post med nødvendig betalingsinformasjon (KID).

Etter innsendt skjema får du mulighet til å spre giverstafett.no ved å:

  • dele på Facebook at din bedrift har bidratt til TV-aksjonen.
  • utfordre andre bedrifter eller organisasjoner.


Gi anonymt – skriv "Anonym" i bedriftsfeltet og legg bedriftsnavnet inn i meldingsfeltet.


Skattefradrag gis for gaver fra minst 500 kroner til maksimalt 25 000. Ta kontakt med Røde Kors og meld inn din gave; oppgi ditt organisasjonsnummer, samt dokumentasjon på at bidraget er betalt. Røde Kors vil deretter melde fra til skattemyndighetene.