Om TV-aksjonen

TV-aksjonen NRK 2017 går til UNICEFs arbeid for å gi utdanning til barn rammet av krig og konflikt. I år går TV-aksjonen av stabelen søndag 22.oktober.

Våre nettsider

Giverstafett.no - du er her

Kommuner, næringsliv, organisasjoner, skoler, barnehager, trossamfunn og lignende som vil gi et bidrag til TV-aksjonen kan registrere dette på denne siden (Giverskjema).

Du vil få tilsendt faktura med KID, i tillegg til en giverdiplom. Faktura kan også lastes ned som en PDF etter innsendt bidrag. På denne siden kan du også se resultater for årets aksjon, leke med statistikk for din kommune/fylke, sammenligne deg med andre, og utfordre noen du kjenner til å gi. Giverstafett.no er giversiden til blimed.no.

Blimed.no - hovednettside - engasjer deg i årets aksjon

Det finnes nesten ingen grenser for hva du kan gjøre for å engasjere deg i årets TV-aksjon. Gå inn på blimed.no for å se hvordan du kan engasjere deg! Les også "Slik blir du Bøssebærer" på http://blimed.no/nyheter/slik-blir-du-boessebaerer/ 

Innsamlede midler – årets TV-Aksjonsland

tva2017  

Hvert barn er en mulighet

Når barn i krig og konflikt ikke får utdanning, står et helt lands fremtid på spill. Årets TV-aksjon skal gi skolegang og håp til barn der krigen raser.

Ett av fem barn i krigs- og konfliktområder står i dag uten skolegang. UNICEF jobber hardt og målrettet for at barn ikke skal få ødelagt fremtiden på grunn av voksnes kriger og konflikter.

TV-aksjonen 2017 skal gi utdanning til barn i Colombia, Mali, Syria, Pakistan og Sør-Sudan.   

Syria 

Halvparten av syriske barn er på flukt fra krigens grusomheter. Flesteparten er på flukt inne i Syria. Rundt to millioner barn står helt uten skolegang. Landet er i ferd med å miste to tiår med framgang innen skolesektoren. 

UNICEF jobber intenst for å tilrettelegge utdanningen på best mulig måte i den svært komplekse konflikten i Syria. Med TV-aksjonen skal UNICEF gi skoleutstyr til 230.000 elever, gjenoppbygge nesten 800 klasserom, utdanne lærere og tilby undervisning til elever som har falt ut av skolen og må ta igjen det tapte. Gjennom læring og undervisning skal UNICEF tilrettelegge for å gjenreise Syria. 


Colombia

Landet har vært preget av borgerkrig og interne konflikter i mer enn 50 år. Barn og unge har betalt den høyeste prisen. I dag har en av fem unge i Colombia verken jobb eller et skoletilbud. De sitter ofte igjen med få valg utover å bli en del av væpnede grupper og kriminelle gjenger.

Med årets TV-aksjon skal UNICEF bidra til å skape trygge læringsmiljøer og gi lærere og rektorer teknikker for å minimere konfliktnivået. TV-aksjonsmidlene skal også gå til å identifisere områder med landminer og drive opplysningsarbeid for å forhindre at folk blir skadet og drept av miner og eksplosiver

 

Sør Sudan

Sør-Sudan har vært herjet av borgerkrig siden 2013. 51 prosent av barna i skolealder får ikke utdanning, og landet har med det verdens høyeste andel barn som ikke får gå på skole. De klasserommene som finnes er overfylte, det er mangel på undervisningsmateriell, og barn har ikke tilgang til rent vann eller toaletter.

Mange barn slutter på skolen underveis på grunn av farlig eller lang skolevei, og fordi foreldrene ikke har råd til å sende dem på skole. Nødhjelp i form av utdanning vil være nødvendig i områder preget av kamper og usikkerhet. Med midlene fra årets TV-aksjon skal UNICEF få 24.000 barn tilbake på skolen, utdanne 1100 lærere og gi 90 skoler og læresteder leker og rekreasjonsutstyr. 

 

Pakistan

Pakistan er det landet i Sør-Asia med høyest andel barn utenfor skolen. Nesten halvparten av alle barn i skolealder står uten et utdanningstilbud. For jenter er andelen 60 prosent. Målrettede angrep på skoler og pågående konflikter som sender mange på flukt, er blant årsakene til at barn mister skolegang.

Med TV-aksjonsmidlene skal UNICEF gi 15.600 barn i kriseområder tilgang til læring, utdanne 520 lærere og opprette 520 lokale læringssentre. I tillegg til å lære grunnleggende ferdigheter, jobber UNICEF for at skolen skal gi barn beskyttelse, psykososial støtte og verktøy til å mestre hverdagen.

 

Mali

Nord i Mali står mer enn 300.000 barn mellom 7 og 15 år uten skolegang. Mer enn 360 skoler i det regionen er stengt, og vold fra væpnede grupper har ført til mangel på lærere. I Kidal er 79 prosent av skolene fortsatt stengt, og mer enn 600 lærere har flyktet på grunn av sikkerhetssituasjonen.

TV-aksjonen vil gjøre UNICEF i stand til å gi skoleutstyr til 100.000 barn, rehabilitere 25 skoler, tilby 1000 lærere opplæring i psykososial støtte og gi400 skoler solcelledrevet interaktivt undervisningsopplegg.